KVEN ER EG?

Biletkunstnar busett på Sunnmøre. Arbeider også som lærar ved Volda vgs på KDA (studieførebuande program med kunst, design og arkitektur).